!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Samfälligheten

Vår förening ingår i en samfällighet, Högfjällsbyarnas Samfällighetsförening. 

Samfälligheten består av följande byar:

Fjällfåglarna Hemfjällsbyn
Högfjällscenter AB Högfjällscenter - Ski Lodge AB
Storfjällsbyn Skogsfåglarna

Samfälligheten hanterar vägar, vatten, avlopp och snöröjning samt skidspåren nedanför Högfjällsbyarna. Varje by har en representant i samfällighetens styrelse. Lars Rosengren, vår kassör, representerar Storfjällsbyn.

Samfälligheten ansvarar för Linvägen från HC ner till vår lilla bod (där asfalten tar slut). Därefter ansvarar vår förening för vägen.

Kostnaderna i samfälligheten fördelas ut på de olika byarna efter antalet lägenheter.

 

 

 

Uppdaterad 2017-10-22 av Elisabeth Armgarth