!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Reparation och underhåll

Reparationer, kallas ibland löpande underhåll, är oftast mindre åtgärder, t.ex. ett nytt dörrhantag, men också sådant som är akut, t.ex. en vattenläcka. Dessa typer av repartioner föregås oftast inte av något styrelsebeslut. Fastighetsansvarig kontaktar kassör och/eller ordförande inför åtgärd.  

Underhåll är större och planerade, ofta kostsammare åtgärder och anges i Underhållsplanen. För att besluta i vilken ordning åtgärderna ska göras, använder styrelsen följande tågordning:

  1. Gör sådant som myndigheterna kräver
  2. Gör sådant som leder till lägre kostnader
  3. Gör sådant som höjer värdet på fastigheten
  4. Gör sedan allt annat

Underhållsplanen beslutas på styrelsemöte.