!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande verksamheten och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Den nuvarande styrelsen, oförändrad sedan föregående år, är vald på den ordinarie föreningsstämman den 5 maj 2018 och konstituerade sig på möte samma dag.

Det är styrelsen som fördelar rollerna som ordförande, kassör, etc. mellan sig.

 

Ordförande Elisabeth Armgarth 070 381 5617
Kassör Lars Rosengren 070 855 3645
Sekreterare Gunnar Fröjd 070 768 7419
Medlemmar Staffan Gran 070 956 0577
Fastigheter Lola Kihlström 076 773 5030
Suppleant Peter Cavalli-Björkman 072 078 8365
Suppleant Stellan Rosengren 070 320 0352

 

I dokumentet nedan hittar du mer information om styrelse-medlemmarna.

I kontaktformuläret nedan kommer du i kontakt med medlemsansvarig. Fyll i din giltiga e-postadress i fältet, så får du en kopia av e-posten. Ange även hus- och veckonummer i meddelandet, tack.

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Dokument

Styrelsen 2018-05-05 .pdf 2019-01-12

Uppdaterad 2019-01-12 av Elisabeth Armgarth