!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen

Allmänt

Storfjällsbyn i Sälen är en ekonomisk förening där du som medlem äger en eller flera andelar. Varje andel, som är din enskilda egendom, berättigar till vistelse i en specifik lägenhet/stuga under två bestämda veckor, med ca ett halvår emellan. Du kan sälja, byta eller hyra ut din andel eller köpa flera andelar.

Andelen anges med hus och veckonummer. Hus 5 höger, vecka 5 och vecka 31, förkortas 5H, v5-31. Bytesdag ("bytardag") för en andel är lördag. Det innebär att v5 startar redan på lördagen vecka 4. Tidigast tillträde på lördagen är kl 15.00. Avresa sker senast lördagen i vecka 5 kl 11.00 (kl 10.00 om du bokat städning).

Två veckor på våren, vecka 21 och 22, och två veckor på hösten, vecka 41 och 42, är reserverade för storstädning, reparation och underhåll.

Vid den årliga föreningsstämman, oftast i maj, utser du som medlem en styrelse som tar hand om Storfjällsbyns ekonomi och skötsel. Styrelsen består normalt av 4 till 5 ledamöter och 2 till 3 suppleanter. Det är vid föreningsstämman du har rätt att besluta om föreningens angelägenheter. Dina intressen i föreningen bevakas sedan genom en extern revisor, som också väljs årligen.

Föreningens stadgar hittar du här.

Årsavgift

Du betalar en årlig avgift för varje andel för driften av Storfjällsbyn. Den årliga avgiften är lika stor för alla andelsägare, oavsett vad du har betalat för andelen. 

De tre största utgiftsposterna är elavgifter, inre/yttre underhåll och stugservice/reception.

Föreningsägda andelar

Föreningen äger att antal andelar mellan vecka 16 och 51. Dessa kan hyras via Bengt Martins. Kontakta Receptionen för mer information.

Om du vill ha mer information, t.ex. vid köp av en föreningsägd andel, ber vi dig kontakta medlemsansvarig.

Föreningens historia 1979 - 2004

I samband med föreningens 25-årsjubileum tog styrelsen fram en broschyr som finns nedan. 

 

Dokument

Storfjällsbyn 25 år.pdf 2017-09-11

Uppdaterad 2018-12-22 av Elisabeth Armgarth